© 2015 by Yoshi

Kintarou Roma ni iku no maki.jpgKintarou Roma ni iku no maki.20x28 acrylic and pastel and mak...nvas